• banner promotion sm f131 950x311
 • finnger banner1
 • finnger banner2

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ อุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลจากลายนิ้วมือ เพื่อระบุตัวตนจากลายนิ้วมือของผู้สแกน โดยเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือ เป็นศาสตร์ที่เรียกว่า ไบโอเมตริก (Biomatrics) เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ กับเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ (Identification) นอกจากจะใช้ระบุตัวตนของเจ้าของลายนิ้วมือนั้นแล้ว ยังสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลของบุคคลนั้นเพิ่มเติมได้ เช่น การบันทึก หรือลงเวลาการเข้า- การออกที่ทำงาน, การสแกนลายนิ้วมือควบคุมสั่งการให้เปิด-ปิดประตู เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามายังสถานที่ ที่จำกัดไว้เฉพาะพนักงาน หรือสมาชิกเท่านั้น

ซึ่งการระบุตัวตนนี้ปัจจุบันมีอยู่หลายวิธีที่นิยมนำมาใช้มากได้แก่ ลายนิ้วมือ (Fingerprint) โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, ใบหน้า (Face) โดยใช้เครื่องสแกนใบหน้า, ม่านตา (Iris), ดีเอ็นเอ (DNA), ลายเซ็นต์ (Signature), เสียง (Voice) ฯลฯ เป็นต้น จากวิธีการตรวจสอบข้างต้น เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้เทียบกับข้อมูลคุณลักษณะที่ได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้แล้ว ตัวเครื่องจะทำการประมวลผล เพื่อสามารถแยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ ได้ เป็นอีกหนึ่งลักษณะการคัดกรองผู้มีสิทธิ์พิเศษบางประการ ที่สามารถดำเนินการใดๆ ได้เมื่อผ่านการสแกนข้อมูลแล้ว เช่น เปิดประตูห้องนิรภัย, การเปิดประตูเข้าสู่ห้องลับ ฯลฯ เป็นต้น

 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • เครื่องสแกนนิ้ว
 • ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • กล้องวงจรปิด
 • ผลงาน กล้องวงจรปิด
 • ติดตั้ง กล้องวงจรปิด
 • เครื่องสแกนนิ้ว เข้าออก
 • เครื่องสแกนนิ้วมือ ลงเวลา

จำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า

securemate

ซีเคียวเมท จำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan), เครื่องสแกนใบหน้า (Facial Scan) เราคือศูนย์รวมเครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก สินค้าคัดสรรเฉพาะสินค้าคุณภาพสูง แต่คงไว้ราคาที่เป็นมิตรกับลูกค้า ให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงเรามีทีมบริการที่มากประสบการณ์คอยให้คำแนะนำ บริการด้วยความเต็มใจ และเป็นกันเอง.

Securemate เราเป็นผู้นำเข้าสินค้าในระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ตามมาตราฐานนานาชาติ (International Security Equipment and System for Premises and Properties) รวบรวมอุปกรณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยนานาชนิดมาไว้ในที่เดียว ด้วยการคัดสรรสินค้ามีคุณภาพ แต่คงไว้ซึ่งราคายุติธรรม

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)

เครื่องสแกนข้อมูลจากลายนิ้วมือสมาชิก เพื่อระบุตัวตนในการเข้าสู่ระบบ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาทำงาน ลงเวลาเข้า-ออกงาน บันทึกเวลาการสแกนนิ้วเอาไว้ และการสแกนลายนิ้วมือเพื่อใช้ควบคุมการเปิด หรือปิดประตูออฟฟิต, ที่ทำงาน หรือห้องเฉพาะ ฯลฯ หรืออาจทำได้ทั้ง 2 อย่าง คือทำการสแกนลายนิ้วมือเพื่อลง (บันทึก) เวลา และทำการเปิด-ปิดประตูไปเลยในตัว

เครื่องสแกนใบหน้า (Facial Scan)

เครื่องชนิดนี้ จะตรวจสอบข้อมูลจากลายนิ้วมือสมาชิก และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลจากใบหน้า เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการลงบันทึกเวลาทำงาน, เวลาเข้า-ออกงาน และ/หรือเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตู เพื่อจำกัดสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นที่จะผ่านเข้า-ออกในสถานที่นั้นๆ ได้

อุปกรณ์เสริมเครื่องสแกนลายนิ้วมืออื่นๆ (Finger Scan Accessories)

อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า กรณีที่ต้องการเพิ่มลักษณะการใช้งาน หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

สินค้าระบบความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานอื่นๆ

 • เครื่องบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance)
 • ระบบกล้องวงจรปิด (Cameras CCTV) ฯลฯ
 • เครื่องกันขโมย (Alarm System)
 • เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector)
 • เครื่องควบคุมการเข้าออก (Access control)

รายละเอียดบริษัท เพิ่มเติม

Features

สอบถามข้อมูลสินค้า. ต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม สามารถกดเพื่อส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลย. สอบถามข้อมูลสินค้า

ขอใบเสนอราคาสินค้า. ต้องการขอใบเสนอราคาสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า ฯลฯ . ขอใบเสนอราคาสินค้า


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

องค์กรต่างๆมักมีการควบคุมการเข้าออกของบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลในด้านการตรงต่อเวลา บันทึกเวลาการทำงาน รวมถึงเป็นมาตรการความปลอดภัย เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ได้  ระบบที่มีการใช้ควบคุมการเข้าออก เช่น การบันทึกเวลาการเข้างาน การกดรหัส การรูดบัตร จนถึงการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นต้น

ระบบการควบคุมการเข้าออกด้วยการบันทึกเวลาการเข้างาน การกดรหัส การรูดบัตร นั้นถือว่ามีความปลอดภัยที่น้อยกว่าการสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากสามารถให้ผู้อื่นลงชื่อแทน กดรหัสแทน หรือนำบัตรมารูดแทนได้ แต่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ อุปกรณ์ที่นำเอาเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology) มาประยุกต์ใช้ในงานพิสูจน์ตัวตนของบุคคล (Biometrics) เพื่อยืนยันลักษณะเฉพาะบุคคลนั่นก็คือลายนิ้วมือ ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือมี 2 ลักษณะ คือ สแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาการเข้าออก และการสแกนลายนิ้วมือเพื่อควบคุมกับเปิดปิดประตู อย่างไรก็ตามมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถทำได้ทั้งสองหน้าที่นี้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ราคาถูก
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ของซีเคียวเมท

หลักการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ผู้ใช้จะต้องบันทึกลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบผ่าน Sensor เพื่อจัดเก็บข้อมูล รูปแบบการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ มี 3 แบบคือ จัดเก็บเป็นรูปภาพ (Pattern)   จัดเก็บเป็นจุดตัด และจุดไม่ต่อเนื่องบนลายนิ้วมือ จากนั้นเครื่องจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยไม่ให้มีการขโมยข้อมูลหรือคัดลอกข้อมูล เมื่อมีการใช้งาน เครื่องจะวิเคราะห์เปรียบเทียบลายนิ้วมือที่สแกนกับลายนิ้วมือที่จัดเก็บในฐานข้อมูล

การเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีข้อพิจารณาต่างๆดังต่อไปนี้
 1. หัวอ่านลายนิ้วมือ มี 3 ชนิด ชนิดที่มีโพลีเมอร์เคลือบ ชนิดตัวเก็บประจุ และชนิด Optical sensor  ซึ่งในปัจจุบัน Optical sensor   เป็นหัวอ่านที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
 2. ความเร็วในการอ่านลายนิ้วมือ
 3. หน่วยความจำ เกี่ยวข้องกับจำนวนลายนิ้วมือที่เครื่องสามารถบันทึกได้
 4. วัสดุทีใช้ในการผลิตอุปกรณ์
 5. Software และ Hardware
 6. ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย พิจารณาว่าสินค้าผลิตจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้
 7. ศูนย์บริการ และ ระยะเวลารับประกันสินค้า
 8. มาตรฐานสินค้าและ มาตรฐานผู้ผลิต ตัวสินค้าได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9000, ISO14001
 9. ราคา และ การติดตั้ง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แม้จะไม่ใช่เทคโนโลยีที่มีระดับความปลอดภัยสูงที่สุด แต่เป็นเทคโนโลยีที่มีการผลิตเป็นเชิงพานิชย์แพร่หลายที่สุด มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก ใช้งานง่าย จึงเป็นตัวเลือกของระบบการควบคุมการเข้าออกที่เหมาะแก่การใช้งานในออฟฟิศ ห้องปฏิบัติการ บริษัทต่างๆ


finger-scan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกในการทำงาน, และ/หรือ สแกนเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูในอาคาร หรือสถานที่ทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
facial-scan

เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่สามารถสแกนด้วยใบหน้าได้อีกด้วย เพื่อควบคุมเปิด-ปิดประตู พร้อมทั้งลงบันทึกเวลาเข้า-ออกได้ในตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม
accessories

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อย่างเช่น ปุ่มกด Exit Switch, กลอนแม่เหล็ก, UPS Power Supply ฯลฯ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคาสินค้า. ต้องการขอใบเสนอราคาสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า ฯลฯ . ขอใบเสนอราคาสินค้า

ส่งรายละเอียด เพื่อขอใบเสนอเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า หรืออุปกรณ์เสริม ฯลฯ


3000 characters left
finger-scan01a

ทำไมถึงสแกนลายนิ้วมือไม่ติด?

ปัญหาการสแกนลายนิ้วมือไม่ติด ที่มักเกิดขึ้น เราจะมาเรียนรู้ว่าสาเหตุใดบ้างที่มีผลต่อการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือของเรา.

"สาเหตุที่ทำให้เราสแกนลายนิ้วมือกับเครื่องฯ ไม่ติด แบ่งได้เป็น 4 สาเหตุหลักๆ ดังต่อไปนี้ คือ.."

Lumidigm-Fingerprin-Sensor2

มารู้จักหัวอ่านกันเถอะ

หัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันมีหลายแบบ แต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

"ประเภทของหัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีกี่ประเภทบ้าง? ... มาดูกัน"

 
การเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ก่อนที่ตัดสินใจซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จึงต้องศึกษาสเปคเครื่องฯ ของเครื่องให้มากที่สุด เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ..

"อันดับแรก จะต้องทราบถึงความต้องการใช้งานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือว่าต้องการใช้เพื่ออะไรก่อน..."

การเพิ่มมูลค่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การเพิ่มมูลค่าให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่พอจะนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่ผู้จำหน่ายแล้วจะมีอยู่ 2 แบบ

"แบบที่ 1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แบบที่เป็น Access control โดยการนำ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประเภทนี้มาควบคุมอุปกรณ์ได้หลากหลาย .."