เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาทำงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลงเวลาการทำงาน (Finger Scan for Time Attendant) สำหรับใช้บันทึกเวลาการเข้ามาทำงานในแต่ละวัน โดยตรวจสอบความเป็นสมาชิกผ่านลายนิ้วมือที่ได้มีการบันทึก ทำประวัติข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้สะดวกในการนำข้อมูลจากการเข้า การออกเหล่านั้น นำไปประมวลผลในระบบงานบริหารงานบุคคล หรือระบบงานคำนวนค่าแรงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ ลดเวลาในการทำงาน ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังสามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเวลาเข้า-ออกอันมิชอบได้ด้วย

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SA-C071

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลาทำงาน
 • หน้าจอ LCD 2.4"
 • รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 100,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SA-C101

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลงเวลาทำงาน
 • หน้าจอสี LCD แบบ TFT 3.5"
 • รองรับ 5,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 100,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SA-C121

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลาทำงาน
 • หน้าจอ TFT ขนาด 2.8"
 • รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 100,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SU-300-C

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลงเวลาทำงาน
 • หน้าจอ TFT ขนาด 3"
 • รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 100,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Thai 01

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลาทำงาน
 • หน้าจอ TFT ขนาด 2.8"
 • รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 100,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Thai 02 (สามารถสแกนใบหน้าได้)

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลงเวลา รุ่น Thai 02
 • หน้าจอ TFT ขนาด 2.8"
 • รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ และ 400 ใบหน้า
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 100,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น UA-300

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น UA-300
 • หน้าจอ TFT ขนาด 3"
 • รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 100,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อควบคุมการเปิด - ปิดประตู และบันทึกเวลาทำงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อสั่งการเปิด หรือปิดประตูเข้าออก (Finger Scan for Access Control and Time Attendance) โดยสามารถสแกนนิ้ว เพื่อให้สามารถเข้าสู่อาคาร, ออฟฟิต หรือห้องทำงานต่างๆ ได้ โดยตัวเครื่องจะทำการตรวจสอบลักษณะลายนิ้วมือ ประมวลผลเปรียบเทียบกับในระบบที่ได้ทำงานบันทึกข้อมูลสมาชิกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หากตรงกับฐานข้อมูล ระบบจึงจะทำการสั่งการให้เปิดประตูได้ พร้อมกันนี้ยังมีการบันทึกเวลาในการเข้า - ออก เหล่านั้นไว้อีกด้วย

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F211

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อควบคุมการเปิดปิดประตู รุ่น F211
 • จอสี 2.4" แสดงสถานะการทำงาน
 • รองรับ 800 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 50,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SM-F131

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อควบคุมการเปิดปิดประตู
 • หน้าจอ TFT 2.4"
 • รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 50,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SF-1700

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมการเปิด ปิดประตู
 • หน้าจอ OLED ขนาด 128 x 64
 • รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 100,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SF-18

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมการเปิด ปิดประตู
 • หน้าจอ TFT ขนาด 2.8"
 • รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
 • เก็บข้อมูลสูงสุด 30,000 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

องค์กรต่างๆ มักมีการควบคุมการเข้าออกของบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลในด้าน บันทึกเวลาการทำงาน การตรงต่อเวลา รวมถึงเป็นมาตรการความปลอดภัย เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งหากละเลยอาจทำให้เกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ ได้  ระบบที่มีการใช้ควบคุมการเข้าออก เช่น การใช้จนท.ตรวจสอบการเข้าออก, การบันทึกเวลาการเข้างาน การกดรหัส การรูดบัตร จนถึงการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น

ระบบการควบคุมการเข้า-ออก ด้วยการบันทึกเวลาการเข้างาน การรูดบัตร การกดรหัส นั้นถือว่ามีความปลอดภัยที่น้อยกว่าการสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากสามารถให้ผู้อื่นลงชื่อแทน กดรหัสแทน หรือนำบัตรมารูดแทนได้ แต่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ อุปกรณ์ที่นำเอาเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology) มาประยุกต์ใช้ในงานพิสูจน์ตัวตนของบุคคล (Biometrics) เพื่อยืนยันลักษณะเฉพาะบุคคล นั่นก็คือลายนิ้วมือ ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือมี 2 ลักษณะ คือ สแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาการเข้าออก และการสแกนลายนิ้วมือเพื่อควบคุมกับเปิดปิดประตู อย่างไรก็ตามมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถทำได้ทั้งสองหน้าที่นี้ได้ไปพร้อมๆกัน

หลักการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ผู้ใช้จะต้องบันทึกลายนิ้วมือเข้าสู่ระบบผ่าน Sensor เพื่อจัดเก็บข้อมูลล่วงหน้า รูปแบบการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ มี 3 แบบคือ จัดเก็บเป็นรูปภาพ (Pattern)   จัดเก็บเป็นจุดตัด และจุดไม่ต่อเนื่องบนลายนิ้วมือ จากนั้นเครื่องจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยไม่ให้มีการขโมยข้อมูล หรือคัดลอกข้อมูล เมื่อมีการใช้งาน เครื่องจะวิเคราะห์เปรียบเทียบลายนิ้วมือที่สแกนกับลายนิ้วมือที่จัดเก็บในฐานข้อมูล เพื่อดำเนินการตามคำสั่งต่อไป

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ของซีเคียวเมท
การเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีข้อพิจารณาต่างๆดังต่อไปนี้
 1. หัวอ่านลายนิ้วมือ มี 3 ชนิด ชนิดที่มีโพลีเมอร์เคลือบ ชนิดตัวเก็บประจุ และชนิด Optical sensor  ซึ่งในปัจจุบัน Optical sensor   เป็นหัวอ่านที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
 2. ความเร็วในการอ่านลายนิ้วมือ
 3. หน่วยความจำ เกี่ยวข้องกับจำนวนลายนิ้วมือที่เครื่องสามารถบันทึกได้
 4. วัสดุทีใช้ในการผลิตอุปกรณ์
 5. Software และ Hardware
 6. ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย พิจารณาว่าสินค้าผลิตจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้
 7. ศูนย์บริการ และ ระยะเวลารับประกันสินค้า
 8. มาตรฐานสินค้าและ มาตรฐานผู้ผลิต ตัวสินค้าได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9000, ISO14001
 9. ราคา และ การติดตั้ง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือแม้จะไม่ใช่เทคโนโลยีที่มีระดับความปลอดภัยสูงที่สุด แต่เป็นเทคโนโลยีที่มีการผลิตเป็นเชิงพานิชย์แพร่หลายที่สุด มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก ใช้งานง่าย จึงเป็นตัวเลือกของระบบการควบคุมการเข้าออกที่เหมาะแก่การใช้งานในออฟฟิศ ห้องปฏิบัติการ บริษัทต่างๆ


ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคาสินค้า. ต้องการขอใบเสนอราคาสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า ฯลฯ . ขอใบเสนอราคาสินค้า

ส่งรายละเอียด เพื่อขอใบเสนอเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า หรืออุปกรณ์เสริม ฯลฯ


3000 characters left