• banner promotion sm f131 950x311
 • finnger banner1
 • finnger banner2

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ อุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลจากลายนิ้วมือ เพื่อระบุตัวตนจากลายนิ้วมือของผู้สแกน โดยเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือ เป็นศาสตร์ที่เรียกว่า ไบโอเมตริก (Biomatrics) เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ กับเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ (Identification) นอกจากจะใช้ระบุตัวตนของเจ้าของลายนิ้วมือนั้นแล้ว ยังสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลของบุคคลนั้นเพิ่มเติมได้ เช่น การบันทึก หรือลงเวลาการเข้า- การออกที่ทำงาน, การสแกนลายนิ้วมือควบคุมสั่งการให้เปิด-ปิดประตู เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามายังสถานที่ ที่จำกัดไว้เฉพาะพนักงาน หรือสมาชิกเท่านั้น

ซึ่งการระบุตัวตนนี้ปัจจุบันมีอยู่หลายวิธีที่นิยมนำมาใช้มากได้แก่ ลายนิ้วมือ (Fingerprint) โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, ใบหน้า (Face) โดยใช้เครื่องสแกนใบหน้า, ม่านตา (Iris), ดีเอ็นเอ (DNA), ลายเซ็นต์ (Signature), เสียง (Voice) ฯลฯ เป็นต้น จากวิธีการตรวจสอบข้างต้น เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้เทียบกับข้อมูลคุณลักษณะที่ได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้แล้ว ตัวเครื่องจะทำการประมวลผล เพื่อสามารถแยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ ได้ เป็นอีกหนึ่งลักษณะการคัดกรองผู้มีสิทธิ์พิเศษบางประการ ที่สามารถดำเนินการใดๆ ได้เมื่อผ่านการสแกนข้อมูลแล้ว เช่น เปิดประตูห้องนิรภัย, การเปิดประตูเข้าสู่ห้องลับ ฯลฯ เป็นต้น

 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • เครื่องสแกนนิ้ว
 • ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • กล้องวงจรปิด
 • ผลงาน กล้องวงจรปิด
 • ติดตั้ง กล้องวงจรปิด
 • เครื่องสแกนนิ้ว เข้าออก
 • เครื่องสแกนนิ้วมือ ลงเวลา

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SA-C071

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลาทำงาน (STANDALONE FINGERPRINT TIME ATTENDANCE)

finger-scan-SA-C071
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SA-C071

รายละเอียด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SA-C071 เป็นเครื่องที่ออกแบบมามีขนาดเล็กและลองรับผู้ใช้งานที่ไม่เยอะมากตัวเครื่องสามารถเก็บลายนิ้วมือบนเครื่องได้ 1,000 ลายนิ้วมือ และเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลหรือจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆผ่านการเชื่อมต่อแบบ TCP / IP แสดงภาพลายนิ้วมือเวลาสแกนเพื่อตรวจสอบคุณภาพและการวางนิ้วมือที่ถูกต้องในการสั่งงานนั้นทำได้ผ่านเมนูแบบไอคอนบนตัวเครื่องได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หัวอ่านแข็งแรงทนทาน

ปกป้องหัวอ่านด้วยเลนส์กระจกคริสตลแท้กันรอยขีดข่วน 100% ใช้งานมีความคงทนใช้ได้นาน มีระบบการปรับปรุุงการอ่านลายนิ้วมือทุกครั้งที่ลายนิ้วมือมีการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเดียวกันดึงข้อมูลการลงเวลาจากเครื่องยันทึกที่หมายเลขเครื่องไม่ซ้ำกันผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าโปรแกรมมาคำนวณเวลาได้สามารถตั้งกะการทำงานได้

คุณสมบัติทั่วไป || เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SA-C071

 • รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ
 • หน้าจอ LCD ขนาด 2.4 นิ้ว
 • บันทึกรายการทำงานได้ถึง 100,000 รายการ
 • มีเสียงตอบรับเมื่อใช้การสแกนลายนิ้วมือ ใช้บัตรทาบ หรือกดรหัสผ่าน
 • อ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว
 • ตรวจสอบได้ทั้งลายนิ้วมือ + บัตร + รหัสผ่าน
 • มี LED แสดงสถานะการทำงาน
 • หัวอ่านแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
 • ระบบการทำงานเป็นแบบไอคอน
 • เชื่อมต่อเครื่องเพื่อดึงข้อมูลได้ทั้ง LAN และ USB (รองรับ TCP/IP, USB Link, USB Flash Drive)
finger-scan-SA-C071a

คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Specification)

คุณสมบัติ (Description)รายละเอียด (Specification)
จอ LED
LED Screen
2.4" TFT Color Screen
ซีพียู
CPU
Up to 200MHz CPU CLK and 100MHz System Operating
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
Connecting Method

TCP/IP, USB

รองรับเก็บการพิมพ์ลายนิ้วมือ
User Capacity
1,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกรายการทำงานได้ถึง
Store Capacity
100,000 รายการ
อัพโหลด และโหลดด้วย USB
USB Upload / Download
Yes / สามารถทำได้
โหมดการพิสูจน์ลายนิ้วมือ
Authentication
1:1, 1:N
ความละเอียดของเซนเซอร์ลายนิ้วมือ (หัวอ่าน)
Finger Print Sensor Resolution
500 DPI
วิธีตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ผ่าน
Authentication Method
Finger Print / RFID Card / Password ลายนิ้วมือ / บัตร RFID Tag / กดรหัส
ประเภทบัตรที่ใช้ทาบกับเครื่อง
RFID Card Type
RFID Card (125KHz, EM4100)
เวลาที่ใช้บัตรตรวจสอบ
Identification Time
= 0.8s / ไม่เกิน 0.8 วินาที
โหมดทำงาน
Operating Mode
Offline / Online
เสียงดนตรีเพื่อแจ้งเตือน
Bell
Built in Timeing Bell / อยู่ในตัวเครื่อง
ไฟเลี้ยง
Power
12v DC/ 0.5 A

ลักษณะพิเศษ (Feature)

 • ความเร็วในการตรวจสอบสูงสุด 200 MHz CPU CLK และความถี่ 100 MHz
 • รองรับ USB Flash Drive เพื่อดึงข้อมูลเวลาทำงานเข้าโปรแกรม
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP และเชื่อต่อแบบ USB Link
 • รองรั้บลายนิ้วมือได้ถึง 1,000 ลายนิ้วมือ
 • รองรับบัตร RFID (125 KHz) และรองรับรหัสผ่าน
 • สามารถตั้งค่าเครื่องให้ตรวจสอบแบบสแกนลาย นิ้วมือ / บัตร / รหัส อย่างใดอย่างหนึ่งได้ หรือ แบบนิ้วมือ + บัตร หรือรหัสผ่าน+บัตร หรือ เฉพาะลายนิ้วมือ หรือ เฉพาะบัตร หรือเฉพาะรหัสผ่าน ได้
 • รองรับข้อมูลการบันทึกเวลาได้ถึง 100,000 ข้อมูล
 • หน้าจอมีขนาด 2.4" TFT Color Screen
 • หัวอ่านกระจกแข็งแรงป้องกันรอยขีดข่วนมีระบบปรับปรุงลายนิ้วมือที่ไม่ชัดได้
 • สามารถตั้งค่าสิทธิ์เข้าใช้งานเครื่อง 4 ระดับคือ User (ผู้ใช้ทั่วไป), Enroll User (สามารถลงทะเบียนผู้ใช้ได้), View User (สามารถดูได้แค่ข้อมูล), Super User (ผู้ดูแลสูงสุด จัดการเมนูได้ทุกเมนู)
finger-scan-SA-C071bfinger-scan-SA-C071c
การเชื่อมต่อ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SA-C071 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
finger-scan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกในการทำงาน, และ/หรือ สแกนเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูในอาคาร หรือสถานที่ทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
facial-scan

เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่สามารถสแกนด้วยใบหน้าได้อีกด้วย เพื่อควบคุมเปิด-ปิดประตู พร้อมทั้งลงบันทึกเวลาเข้า-ออกได้ในตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม
accessories

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อย่างเช่น ปุ่มกด Exit Switch, กลอนแม่เหล็ก, UPS Power Supply ฯลฯ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคาสินค้า. ต้องการขอใบเสนอราคาสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า ฯลฯ . ขอใบเสนอราคาสินค้า

ส่งรายละเอียด เพื่อขอใบเสนอเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนใบหน้า หรืออุปกรณ์เสริม ฯลฯ


3000 characters left
finger-scan01a

ทำไมถึงสแกนลายนิ้วมือไม่ติด?

ปัญหาการสแกนลายนิ้วมือไม่ติด ที่มักเกิดขึ้น เราจะมาเรียนรู้ว่าสาเหตุใดบ้างที่มีผลต่อการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือของเรา.

"สาเหตุที่ทำให้เราสแกนลายนิ้วมือกับเครื่องฯ ไม่ติด แบ่งได้เป็น 4 สาเหตุหลักๆ ดังต่อไปนี้ คือ.."

Lumidigm-Fingerprin-Sensor2

มารู้จักหัวอ่านกันเถอะ

หัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันมีหลายแบบ แต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

"ประเภทของหัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีกี่ประเภทบ้าง? ... มาดูกัน"

 
การเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ก่อนที่ตัดสินใจซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จึงต้องศึกษาสเปคเครื่องฯ ของเครื่องให้มากที่สุด เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ..

"อันดับแรก จะต้องทราบถึงความต้องการใช้งานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือว่าต้องการใช้เพื่ออะไรก่อน..."

การเพิ่มมูลค่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การเพิ่มมูลค่าให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่พอจะนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่ผู้จำหน่ายแล้วจะมีอยู่ 2 แบบ

"แบบที่ 1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แบบที่เป็น Access control โดยการนำ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประเภทนี้มาควบคุมอุปกรณ์ได้หลากหลาย .."